«powrót

Łopienka: legenda o cudownym obrazie Matki Bożej Łopieńskiej

Między masywem Korbani i Łopiennika w Bieszczadach znajduje się przełęcz, znana od wieków pod nazwą Hyrcza. Po jednej stronie tej przełęczy leży maleńka bojkowska wieś Łopienka, w której znajdował się cudowny obraz Matki Bożej Łopieńskiej.

Pewnego razu próbowano ten obraz wywieźć z Łopienki. Jednak, jak mówi legenda, gdy woły ciągnące wóz z cudownym wizerunkiem dotarły do przełęczy Hyrcza, uklękły na niej i nie chciały się ruszyć ani kroku dalej. Woły ruszyły dopiero wtedy, gdy wóz zawrócono w stronę Łopienki. Dla ludzi był to znak, że Matka Boska sama pozwoliła wieźć się tylko do tego miejsca i że trzeba to zdarzenie odpowiednio upamiętnić.

Wybudowano więc na przełęczy drewnianą kapliczkę i umieszczono w niej namalowany na desce wizerunek Matki Boskiej. Odtąd strzegła ona wszystkich przechodzących przez Hyrczę.

Źródło: Andrzej Potocki, Księga legend karpackich, 2006.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.