«powrót

Lutogniew: sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia

Neoklasycystyczny kościół Świętej Trójcy z pochodzącym z początku XVI wieku łaskami słynącym wizerunkiem Maryi trzymającej na lewym ręku Dzieciątko. Ślady kultu Matki Bożej w tym miejscu pochodzą z XVII stulecia – od tego czasu istniało w Lutogniewie Bractwo Najświętszej Marii Panny Pocieszenia.

Kościół ma trzyprzęsłową nawę z węższym i niższym prostokątnym prezbiterium oraz kwadratową wieżę od zachodu.

Ołtarz główny i ołtarze boczne oraz prospekt organowy pochodzą z drugiej połowy XIX w.

W ołtarzu znajdują się rzeźby św. Moniki, św. Augustyna, Jakuba apostoła i Trójcy Świętej.

Główne uroczystosci odpustowe odbywają się w ostatnim tygodniu sierpnia. W 1999 roku wizerunek został koronowany papieskimi koronami.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.