«powrót

Miechowice: ewangelicki dom opieki „Ostoja Pokoju”

To nowoczesny budynek, zapewniający komfortowe warunki pobytu swoim kilkudziesięciu podopiecznym w starszym wieku. Dzieło, choć nowe, jest kontynuacją działalności podjętej przez Matkę Ewę na przełomie XIX i XX stulecia. Ówczesny ośrodek diakonijny "Ostoja Pokoju" był niezwykle prężnym i promieniującym na inne ośrodki centrum opieki nad ubogimi, upośledzonymi, chorymi i wszystkimi potrzebującymi pomocy. Bezpośrednio po II wojnie światowej znaczna część sióstr zaangażowanych w prace diakonii musiała opuścić Miechowice. Część z nich przeniosła się do Freudenbergu, gdzie dzieło Matki Ewy jest nadal kontynuowane. Natomiast w Miechowicach władze państwowe w 1951 r. odebrały ośrodkowi ewangelickiemu znaczną część dóbr, ograniczając tym samym jego działalność. Podjęta została ona na nowo w latach 90. ubiegłego wieku.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.