«powrót

Zobacz: Kraków: kościół katedralny p. w. św. Wacława i św. Stanisława

Kraków: Muzeum Katedralne

Obecny budynek składa się z dwóch zabytkowych domów. Część wschodnia, przyległa do bramy Wazów, to dawna kamienica królewska, zbudowana przez Kazimierza Wielkiego.

Od 1381 r. mieścił się tutaj skład żywności dla dworu. W połowie XVI w. część domu przeznaczono dla rorantystów - kapelanów kaplicy Zygmuntowskiej. Druga część budynku to dawny dom gotycki z XIV i XV w. Od 1724 r. siedziba kolegium mansjonarzy katedralnych, którzy odprawiali liturgię w kaplicy Mariackiej, założonego przez biskupa Zawiszę z Kurozwęk w latach 1381-1382.

W latach 1904-1905 oba domy odrestaurował i połączył w jeden w Zygmunt Hendel, według planów Sławomira Odrzywolskiego, z przeznaczeniem na Muzeum Diecezjalne.

Przed elewacją południową budynku znajduje się taras otoczony murem w 1905 r., w który wmurowano kamienne zabytkowe detale z XV i XVI w., pochodzące z katedry.

Obecnie mieści się tutaj Muzeum Katedralne im. Jana Pawła II , zawierające cenne dzieła sztuki głównie ze skarbca katedralnego.

Adres:
Wawel 3
31-001 Kraków
tel: (012) 422-26-43

Godziny otwarcia: codziennie z wyjątkiem poniedziałków i wielkich świąt 10:00 do 15:00

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.