«powrót

Zobacz: Nowe Berezowo (Nowoberezowo)

Nowe Berezowo: cmentarz prawosławny

Na cmentarzu w Nowym Berezowie założonym w 1771 roku znajduje się cerkiew Przemienienia Pańskiego, wzniesiona około 1840 roku.

Konstrukcja cerkwi zrębowa, szalowana, nawa wzniesiona na planie prostokąta, z trójbocznie zamkniętym prezbiterium.

Najdawniejsze informacje dotyczące miejsc pochówków pojawiają się w dokumencie z 1727 r. Z wizyty generalnej, w którym czytamy, że: Cerkiew drewniana, cmentarz na wkoło oparkaniony.... Cmentarz ten był zlokalizowany w miejscu, gdzie obecnie w Nowoberezowie stoi murowana cerkiew p.w. Wniebowzięcia Pańskiego z 1873 r., o czym mogą swiadczyć znajdowane przy jej budowie szczątki kości ludzkich.

Drugim z kolei był cmentarz założony w 1771 r. przy drodze między Nowoberezowem a Czyżykami (ostatecznie zamknięty w 1891 r). W 1840 r. zbudowano tam drewnianą cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego.

Jednak już w 1859 r. zaistniała potrzeba otworzenia nowego miejsca pochówkowego, które usytuowano między Nowoberezowem a wsią Wygoda. Grzebano tam zmarłych do 1925 r., kiedy to zadecydowano o kolejnej lokalizacji cmentarza w sąsiedztwie dotychczasowego, lecz po drugiej stronie drogi. Do dzisiaj jest on miejscem ostatniego spoczynku nowoberezowskich parafian. Tam też znajduje się drewniana cerkiewka pw. Przemienienia Pańskiego przeniesiona ze starego cmentarza.

Towarzystwo Ochrony Krajobrazu miejsce po starym cmentaru z 1771r. oznaczyło w 2003 r. tablicą pamiątkowo-informacyjną.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.