«powrót

Ostrów Lednicki: Palatium książęce

Jedna z siedzib pierwszych władców Polski i jeden z najstarszych ośrodków sakralnych państwa, położona na wyspie otoczonej wodami Jeziora Lednickiego.

Zachowały się ruiny preromańskiego palatium książęcego z kaplicą w kształcie krzyża greckiego i dwoma basenami chrzcielnymi.

Zachowane baseny świadczą o powszechnej w tym miejscu akcji chrzcielnej – być może także Mieszka I i jego dworu. Kaplica wzorowana na podobnej budowli z Rawenny.

Na wyspie znajdują się także ruiny kościoła grodowego z przełomu X i XI wieku z dwoma grobami romańskimi. Budowle wzniesione z kamienia polnego, połączonego zaprawą wapienną.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.