«powrót

Ostrowite Prymasowskie: kościół św. Marcina

Świątynia parafialna wzniesiona w 1851 roku w stylu neoklasycystycznym. Kościół murowany, który zastąpił zniszczoną przez pożary XIII-wieczną świątynię drewnianą. Obok drewniana dzwonnica z pierwszej połowy XIX stulecia.

Wewnątrz trzy zabytkowe obrazy: Matki Boskiej Ostrowickiej z Dzieciątkiem i aniołami z 1623 roku, Chrystusa Ukrzyżowany z końca XVI wieku oraz rokokowy Chrystus Zmartwychwstały.

Na wyposażeniu także renesansowy kielich mszalny z końca XVI stulecia oraz monstrancja z 1799 roku.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.