«powrót

Zobacz: Piekary Śląskie: sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej

Piekary Śląskie: obraz Matki Bożej

Obraz Matki Boskiej Piekarskiej znajduje się w ołtarzu głównym bazyliki. Jest kopią wizerunku, dzięki któremu sanktuarium zyskało swoją sławę (oryginał od 1702 r. znajduje się w kościele Świętego Krzyża w Opolu) – namalowanego pod koniec XV lub na początku XVI wieku, dla którego wzorem były ikony bizantyjskie.

Obecnie w bazylice znajduje się obraz o wymiarach 97x77 cm, o układzie takim samym jak pierwowzór - tzn. Maryja trzyma Dzieciątko na lewej ręce, a w prawej ma jabłko (tzw. Hodegetria). Jednak znikła typowo dla pierwowzoru bizantyjska surowość formy. Niewiele zostało również z charakterystycznych cech gotyckich: dłonie i palce zostały skrócone, fałdy szat nabrały płynności, przekształcono rysy twarzy, stonowano także, a nawet zmieniono kolory. Powstało więc dzieło nowe, choć inspirowane poprzednim ujęciem.

Namalowany pod koniec XVII wieku obraz początkowo pełnił rolę kopii. Po wywiezieniu oryginału do Opola zajął z czasem jego miejsce i zasłynął licznymi łaskami - okazało się, że Matka Boża niezmiennie darzy łaskami ludzi, którzy udają się do Piekar po Jej pomoc.

15 sierpnia 1925 r. obraz Madonny Piekarskiej koronowano uroczyście koronami, które podarował i poświęcił osobiście papież Pius XI. Korony nałożył nuncjusz papieski w Warszawie Lorenzo Lauri.

Podczas prac przygotowawczych do koronacji obrazu w latach 1924-1925 artysta Otto Kawalewski ozdobił strop i ściany bazyliki polichromią. Główną treścią malowideł ściennych jest uwielbienie Matki Bożej.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.