«powrót

Pińczów: dawny budynek klasztorny, zwany Belweder

Budynek w obecnym kształcie wzniesiono w pierwszej połowie XVII w. Zachowały się w nim jednak wcześniejsze elementy gotyckie. Początkowo służył jako klasztor sprowadzonym do Pińczowa przez Zbigniewa Oleśnickiego paulinom . Świadectwem tych związków jest umieszczony nad wejściem herb Oleśnickiego i inskrypcja Z [Zbigniew] O [Oleśnicki] E [Episcopus] C [Cracoviensis] S [Sanctae] R [Romanae] E [Ecclesiae] C [Cardinalis], tzn. Zbigniew Oleśnicki biskup krakowski kardynał świętego rzymskiego Kościoła.

W czasach reformacji budynek służył przejściowo jako kalwińska szkoła. Mieszkał tu też przez ostatnie lata życia i tu zmarł reformator Jan Łaski.

Obecnie w Belwederze mieści się Muzeum Regionalne, kino oraz Dom Kultury.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.