«powrót

Potrawin: sanktuarium św. Stanisława Biskupa

Kult św. Stanisława Biskupa rozwija się w tym miejscu od dawnych wieków.

Świątynia pw. św. Tomasza Ap. i św. Stanisława została zbudowana w latach 1440-41 z fundacji bpa Zbigniewa Oleśnickiego. Bydynek był kilkakrotnie remontowany m.in. w latach 1603-11, 1791, 1866-67 oraz po uszkodzeniach obu wojen światowych.

Kościół murowany jest z cegły, jednonawowy, gotycki, ze sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Wystrój wnętrza jest niejednolity. W późnorenesansowym ołtarzu głównym z pocz. XVII w. znajduje się obraz św. Stanisława BM z XVII w.

Ołtarze boczne pochodzą z końca XVIII lub pocz. XIX w. W nawie znajdują się gotyckie ławki. W kościele można też podziwiać barokowe konfesjonały i rokokową chrzcielnicę.

W świątyni znajdują się też zabytkowe obrazy, m.in. Orła Białego i zabójstwa św. Stanisława.

Obok kościoła znajduje się cmentarz, a na nim grób Piotra Strzemieńczyka z Janiszowa, którego, jak głosi legenda, miał wskrzesić św. Stanisław.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.