«powrót

Piotrkowice: kościół Zwiastowania NMP

Początkowo miejsce to należało do bernardynów. Marcin i Zofia Roksiccy ufundowali dla nich klasztor. W 1776 roku Stanisław Krasiński ufundował kaplicę zwaną Loretem, w której znajduje się figurka Loretańskiej Matki Bożej Piotrkowskiej .

Bernardyni przebywali w klasztorze do 1824 r. W latach 1824-34 klasztor należał do redemptorystów , a następnie parafię przejęli księża diecezjalni. Karmelici bosi objęli tę placówkę wraz z parafią w 1970 r.

Koronacji łaskami słynącej figury Matki Bożej z Dzieciątkiem dokonał bp Czesław Kaczmarek, dnia 7 września 1958 r.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.