«powrót

Zobacz: Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

PMiBM

To akcja, która zachęca wszystkich chrześcijan do jawnej deklaracji swojej wiary w postaci opaski noszonej na ręce z napisem „PMiBM” – co oznacza Pan mój i Bóg mój. Jej początek to rok 2004 i fragment biblijny: „Potem rzekł [Jezus] do Tomasza: Daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, i daj tu rękę swoją, i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój. Rzekł mu Jezus: Że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli" (J 20,28). To spotkanie spowodowało spontaniczne wyznanie. Przez noszenie opaski z pierwszymi literami słów z wyznania Tomasza, chcemy zachęcać osoby, które doświadczyły istnienia żywego Jezusa Chrystusa do dołączenia się do tego wyznania. Akcji towarzyszy serwis internetowy www.pmibm.pl, który wyjaśnia jej znaczenie i pozwala na poznanie historii życia z Bogiem różnych chrześcijan.

Wyznawca Chrystusa, to nie ten kto wierzy, ale ktoś, kto potrafi wyznać, że Jezus Chrystus jest jego Panem i Bogiem.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.