«powrót

prefacja

Modlitwa pochwalna poprzedzająca podczas mszy św. konsekrację. Wierni wyrażają w niej podziękowanie Bogu.

Tekst zmienny w zależności od charakteru święta.

Kończy się recytacją lub śpiewem Sanctus (Święty).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.