«powrót

Zobacz: Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

„Prezent pod choinkę”

To ogólnopolska akcja charytatywna skierowana na potrzeby dzieci na Ukrainie. W akcji chodzi o wspieranie działań polegających na rozpoznaniu interesów wspólnot lokalnych na Ukrainie, prowadzenie długofalowych działań zapobiegających kryzysom, zabezpieczenie bytu osób ubogich, wsparcie na rzecz szerszego dostępu do edukacji i kultury. Celem, któremu przyświeca ta akcja, jest przede wszystkim uwrażliwianie na potrzeby innych, zachęcanie do dzielenia się z innymi, docieranie do jak największej liczby osób w społecznościach lokalnych, bez względu na wiek i przynależność wyznaniową. Włączenie się do akcji możliwe jest poprzez: indywidualne przygotowanie świątecznego prezentu w pudełku po butach; zaangażowanie się w zachęcanie innych do zrobienia prezentu; zaangażowanie się w koordynowanie akcji w swoim mieście, szkole, miejscu pracy. Po raz pierwszy akcja została zorganizowana w 2000 roku i jest pilotowana przez 10 koordynatorów regionalnych.

Serwis tej akcji: www.prezent.cme.org.pl

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.