«powrót

Pszczyna: kościół ewangelicko-augsburski

Neobarokowy kościół ewangelicki w Pszczynie pochodzący z połowy XVIII w., został odbudowany po pożarze w latach 1905-07. Jego pierwszym fundatorem był hrabia Erdmann Promnitz a autorem projektu architektonicznego Christin Jahne

Fasada kościoła od strony Rynku ma okazały portal z dwiema kolumnami jońskimi, wielkie okna pierwszego piętra oraz zupełnie małe na parterze.

Dach świątyni ma charakter mansardowy, a po północno-zachodniej stronie wznosi się wieża, którą również przykrywa znacznie okazalszy hełm miedziany. Na zewnętrznej ścianie widać kamienną płytę nagrobną szlachcica Zawadzkiego z Polanki, zmarłego w 1716 roku.

Wewnątrz kościół posiada charakterystyczne dla ewangelickich świątyń drewniane empory z dodatkowymi miejscami siedzącymi dla wiernych. Zwraca także uwagę ołtarz z obrazem "Wniebowstąpienie Pana Jezusa" - dar księżnej Augustyny Anhalt-Köthen.

Na loży książęcej znajdującej się naprzeciw ambony, znajduje się herb książęcego rodu Hochberg.

Świątynia do dziś jest użytkowana przez parafię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego .

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.