«powrót

Puńców: kościół św. Jerzego

Puńców to jedna z najstarszych na Śląsku Cieszyńskim wsi książęcych. Istniała już w 1223 roku położona w dolinie rzeki Puńcówki, na wysokości ok.300 - 350 m.npm.

Jej osobliwością jest gotycki kościół pw. św. Jerzego pochodzący z 1518 roku, ze sklepieniem palmowym wspartym na jednym, centralnym, ośmiobocznym filarze. Tego typu unikatowe sklepienie można też oglądać w krakowskim kościele pw. Świętego Krzyża niedaleko Bramy Floriańskiej.

Najstarszą częścią świątyni jest prezbiterium, oddzielone od nawy ostrołukową tęczą, z zachowanym sklepieniem sieciowym.

We wnętrzu możemy podziwiać kilka portali gotyckich. Uwagę zwraca też ołtarz pasyjny pochodzący ze starego kościoła drewnianego, istniejącego tu przed zbudowaniem kościoła murowanego.

Kościół w Puńcowie to zresztą najstarszy, istniejący na Śląsku Cieszyńskim kościół murowany. Zachował się też dzwon z 1726 roku.

Odwiedzając Puńców, warto też wiedzieć, że spotkać tu można tzw. cieszynity czyli zasadowe skały wulkaniczne, utworzone w okresie kredy.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.