«powrót

redemptoryści

Charyzmatem redemptorystów jest głoszenie Ewangelii zwłaszcza duchowo opuszczonym i ubogim poprzez misje i rekolekcje.

Ich założyciel, św. Alfons Maria Liguori, doktor Kościoła, stworzył w XVIII w. oryginalny nurt duchowości chrześcijańskiej, podkreślający m.in. prawdę o powszechnym zbawieniu wszystkich ludzi.

Zakon powstał w 1732 r., w Polsce jest od 1787 r. Na świecie jest 5545 redemptorystów, w tym 500 Polaków.

W naszym kraju redemptoryści prowadzą 16 parafii i opiekują się 4 sanktuariami. Mają również Wydawnictwo „Homo Dei”.

Nowym doświadczeniem apostolskim jest rozgłośnia redemptorystów Radio Maryja, która służy Nowej Ewangelizacji. Założone w 1991 r. i prowadzone przez o. Tadeusza Rydzyka, Radio Maryja ma zasięg ogólnopolski, docierając także do Europy po Ural i do Ameryki Północnej, szacuje się, że słucha jej ok. 5 mln osób.

Od 1993 r. działa przy Wyższym Seminarium Duchownym w Tuchowie Zespół Misyjny „Wschód” – skupiający świeckich i redemptorystów, którego celem jest niesienie pomocy duszpasterskiej parafiom katolickim na terenie byłego ZSRR poprzez organizowanie rekolekcji.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela (CSSR lub CSsR).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.