«powrót

Kraków: relikty kościołów św. Michała i św. Jerzego

Kościół św. Michała powstał w XII w. jako kolegiata zależna od biskupstwa we Włocławku. W centralnej części Wawelu, obok późniejszej gotyckiej świątyni pod tym samym wezwaniem (1355 r.), ufundowanej przez Kazimierza Wielkiego, zostały znalezione relikty nawy poprzedniej budowli.

Gotycki kościół św. Jerzego, jak podaje Jan Długosz , rozpoczęto budować w 1346 r. Na prośbę króla Kazimierza, ustanowiono przy nim kolegiatę.

Badania nie potwierdziły romańskiej fazy istnienia tego kościoła, chociaż Długosz pisze o drewnianym kościele z czasów Bolesława Chrobrego.

Oba kościoły wyburzyli Austriacy na początku XIX w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.