«powrót

Sancygniów: kościół św. Piotra i Pawła

Miejscowość położona w malowniczej dolinie rzeczki Sancygniówki ma starą i bogatą przeszłość, sięgającą XIV stulecia.

Kościół św. Piotra i Pawła został wzniesiony w 1400 r. kosztem Piotra Sancygniowskiego, sędziego sandomierskiego. W epoce baroku został przebudowany, zachowując jednak części gotyckie.

Wyposażenie wnętrza zawdzięcza świątynia Antoniemu Grodzickiemu, podczaszemu zatorskiemu, a wykonanie snycerzom krakowskim. Stąd też ołtarz główny posiada bogatą architekturę i rokokową dekorację rzeźbiarską oraz obraz Ukrzyżowania pędzla Łukasza Orłowskiego z ok. połowy XVIII w.

W świątyni zachowała się też kamieniarka renesansowa z końca XVI stulecia, przypisywana mistrzowi Santiemu Gucciemu lub jego pińczowskiemu warsztatowi: portal z prezbiterium do zakrystii, chrzcielnica z piaskowca, sakramentarium oraz piętrowy nagrobek Jakuba Sancygniowskiego, starosty szydłowskiego, i jego żony Anny.

Ciekawy jest też nagrobek klasycystyczny z 1804 r. Stefana Dembowskiego, kasztelana czechowskiego i jego żony Ewy z Tarłów. Ponadto w ściany świątyni wmurowane są tablice epitafijne z XIX w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.