«powrót

Zobacz: Sejny: klasztor dominikanów

Sejny: bazylika Nawiedzenia MB

Sanktuarium Nawiedzenia Matki Bożej jest zaliczane do najwspanialszych katedr Rzeczpospolitej. Wzniesione w w XVII wieku jako budowla renesansowa, w II połowie XIX wieku w trakcie przebudowy całej świątyni nadano mu formę barokową.

Świątynia trójnawowa dł. 45 m, szer. 18 m, wys. 15 m, wieże 47 m. Większość ołtarzy, malowideł i wyposażenia kościoła pochodzi z XVIII stulecia. Po wyburzeniu pierwotnej absydy (ściany wschodniej), chóru zakonnego i zakrystii wydłużono kościół, wzniesiono dwuwieżową fasadę z głównym wejściem od strony miasta.

Wnętrze barokowo-rokokowe. Pod chórem wiszą portrety założyciela miasta i fundatorki przebudowy kościoła – Róży Strutyńskiej z Platerów. Nad portalem - kartusze herbowe: PaprzycaOstoja - Grodzińskiego i jego żony Dulskiej, wysoko w górze - SasTramy - Strutyńskich i Platerów.

Kolebkowe sklepienie nawy głównej, sklepienia krzyżowe w nawach bocznych. Nieliczne plafony, stiuki, polichromia, złocenia, marmurowe posadzki.

Ołtarz główny - barokowy, trójosiowy, zakończony szczytem. W polu środkowym - klasycystyczny obraz Nawiedzenia NMP z przełomu XVIII i XIX w., najprawdopodobniej pędzla Fr. Smuglewicza. Wyżej - w polu środkowym szczytu XVIII-wieczny obraz Chrystusa Ukrzyżowanego. Osiem ołtarzy przyfilarowych, murowanych, jednokondygnacyjnych ze zwieńczeniami, zdobione stiukami, polichromowane i złocone - budowane w XVIII w. Pierwszy po lewej od wejścia ołtarz św. Tadeusza Judy w stylu rokoko, drugi barokowy św. Karola Boromeusza, trzeci barokowy św. Anny i czwarty rokokowy św. Józefa. W nawie prawej pierwszy od prezbiterium barokowy ołtarz św. Teresy od Dzieciątka Jezus, następny Anioła Stróża w stylu rokoko, trzeci rokokowy ołtarz św. Franciszka i czwarty w nawie prawej barokowy św. Antoniego Padewskiego. Na plafonie na sklepieniu; z prawej strony św. Stanisław , z lewej św. Kazimierz - patronowie Polski i Litwy. Trwały ślad Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Najcenniejszym zabytkiem jest średniowieczno-gotycka Madonna szafkowa z początku XV wieku.

W 1975 r. kolegiata sejneńska została podniesiona do rangi bazyliki mniejszej . Organy mają rokokowy prospekt z 1762 r. mechanizm jednak pochodzi z roku 1907. W sierpniu odbywa się w tu Międzynarodowy Festiwal Organowy Młodych.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.