«powrót

Zobacz: Kraków: kościół katedralny p. w. św. Wacława i św. Stanisława

Kraków: Skarbiec Katedralny

Budynek Skarbca znajduje się obok wieży Zygmuntowskiej.

To budowla gotycka, z herbami fundatorów biskupa Jana Rzeszowskiego (Półkozic) i kardynała Fryderyka Jagiellończyka (Orzeł Biały).

Mieszczą się tu cenne dzieła sztuki (przedmioty liturgiczne, relikwiarze, naczynia, szaty, tkaniny, hafty), regalia i pamiątki historyczne.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.