«powrót

Sławsk: kościół św. Wawrzyńca

Świątynia murowana, wzniesiona w 1614 roku. Kolejne przebudowy zatarły pierwotny kształt architektoniczny.

Budynek jednonawowy z prezbiterium zamkniętym półkolistą absydą. Nawa przykryta stropem drewnianym, w prezbiterium sklepienie krzyżowo-kolebkowe. Wieża okrągła, ze skromnym portalem, zwieńczona kopulastym hełmem z latarnią. We wnętrzu trzy XVIII-wieczne ołtarze.

W ołtarzu głównym rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVI wieku. W jednym z bocznych ołtarzy obraz św. Wawrzyńca z połowy XVII stulecia.

Ludowa rzeźba św. Wawrzyńca znajduje się także na zewnątrz kościoła, we wnęce muru.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.