«powrót

św. Albert Chmielowski (brat Albert)

(1845-1916)

Adam Hilary Chmielowski pochodził z Igołomi pod Krakowem, ze zubożałej rodziny ziemiańskiej. Uczęszczał do carskiej szkoły kadetów w Petersburgu i gimnazjum w Warszawie.

W 1861 r. podjął studia w Instytucie Rolniczo-Leśnym w Puławach, ale przerwał je, aby wziąć udział w powstaniu styczniowym. Ciężko ranny w bitwie, stracił lewą nogę (miał wtedy 18 lat). Wobec groźby zesłania na Sybir, wyjechał na studia malarskie i inżynieryjne w Paryżu, Gandawie i Monachium, skąd wrócił po ogłoszeniu amnestii w 1865 roku.

W 1880 roku przeżył duchowy zwrot. Został tercjarzem franciszkańskim, a w jego artystycznej twórczości zaczęła dominować tematyka religijna (przyniosło mu to miano polskiego Fra Angelica).

W 1884 roku przeniósł się do Krakowa, gdzie zajmował się nędzarzami i bezdomnymi, widząc w ich twarzach sponiewierane oblicze Chrystusa. Z myślą o nich założył zgromadzenie braci albertynów (1888) i – wspólnie z Bernardyną Marią Jabłońską - sióstr albertynek (1890). Zmarł w przytułku dla mężczyzn, który założył.

wspomnienie 17 czerwca

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.