«powrót

Zobacz: Święta Lipka: sanktuarium maryjne

Święta Lipka: bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, Matki Jedności Chrześcijan

Kościół w św. Lipce jest obiektem niezwykłej wartości zabytkowej, zaliczanym do najwspanialszych dzieł późnego baroku w Polsce.

Kamień węgielny pod budowę kościoła poświęcono w 1687 r. Świątynia została konsekrowana podczas wielkiej uroczystości 15 sierpnia 1693 r. przez biskupa Jana Stanisława Zbąskiego, w obecności licznego duchowieństwa i tysięcy wiernych.

W skład kompleksu klasztornego wchodzi bazylika, krużganki i dom zakonny ojców jezuitów .

Ze względu na bogate barokowe wyposażenie wnętrza Święta Lipka jest nazywana "Perłą Baroku".

We wnętrzu znajdują się ołtarze, kunsztownie wykonane tabernakulum, organy, freski w kościele i w krużgankach, kuta brama, rzeźby w kamieniu i drewnie.

W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Jedności Chrześcijan, który został przyozdobiony koronami papieskimi w 1968 r. Ceremonii dokonał Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński , a sumę celebrował kardynał Karol Wojtyła. Papież Jan Paweł II dekretem z dnia 24 1utego 1983 r. nadał kościołowi w Świętej Lipce tytuł bazyliki mniejszej .

W okresie wakacyjnym odbywają się w Bazylice "Świętolipskie Wieczory Muzyczne".

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz także: