«powrót

Zobacz: Święta Katarzyna

Święta Katarzyna: kościół św. Katarzyny

Średniowieczny zespół klasztorny z kościołem św. Katarzyny na skutek wielokrotnego przebudowywania jest w zasadzie bezstylowy.

Z dawnego wyposażenia zachował się tylko obraz Madonny z XVI w. i kopia rzeźby św. Katarzyny - oryginalna zaginęła podczas pożaru w XIX w. Wykonana była z drzewa hebanowego lub cyprysowego, prawdopodobnie przywieziono ją z północnej Afryki. Pielgrzymi modlący się przy figurze doznawali licznych łask, m.in. cudownie uzdrowiony został 12-letni królewicz Władysław, późniejszy król Polski Władysław IV. W dowód wdzięczności Zygmuny III Waza przywilejem z 1605 r. przydzielił zakonowi 12 beczek soli wydawanych z żup wielickich raz w roku.

W ołtarzu głównym znajduje się krzyż drewniany wykonany w 1984 r. przez kielecką artystkę Izabelę Borowską. Jest on repliką krzyża z Asyżu, przed którym modlący się św. Franciszek usłyszał głos Chrystusa.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.