«powrót

Tarłów: kościół Świętej Trójcy

Kościół parafialny św. Trójcy wzniesiony w 1647 r. z fundacji Zbigniewa Oleśnickiego w miejscu pierwotnego drewnianego kościoła. Jednonawowy, trójprzęsłowy z węższym i niższym półkoliście zamkniętym prezbiterium.

Do wschodniego przęsła nawy przylegają dwie kwadratowe kaplice. Fasada zachodnia ujęta jest po bokach dwiema okrągłymi wieżami.

Architektura fary w Tarłowie związana jest z warsztatem Jana Zaora, twórcy kościoła Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie. Bliższych analogii dostarczają kaplica Lanckorońskich w Gołębiu k. Puław i kościół bernardynów w Krakowie. Budowle te planami zbytnio się nie wyróżniają spośród typowej architektury połowy XVII w. Każda z nich jednak zadziwia przestrzenną komplikacją wnętrza, jak i swoistą kompozycją fasady.

Wnętrze kościoła zdobią najwyższej klasy kompozycje stiukowe, zwłaszcza w kaplicach Matki Bożej i Pana Jezusa, gdzie doskonałość warsztatu idzie w parze z bogactwem treści. Wspaniałości wnętrza dopełniają ołtarze i obrazy z XVII i XVIII w.

www.tarlow.neostrada.pl

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.