«powrót

Ustroń: kościół ewangelicki pw. Apostoła Jakuba

Ustroń to znane uzdrowisko na Śląsku Cieszyńskim. Z zabytków tego miasta na uwagę zasługuje klasycystyczny kościół ewangelicki z 1835 roku z ołtarzem projektu wiedeńskiego architekta Rupprechta i obrazem "Ostatnia Wieczerza" namalowanym przez J. Stetke na początku XIX wieku. Zarówno ołtarz, jak i obraz umieszczone zostały w półkoliście zamkniętym prezbiterium. Wnętrze świątyni jest trójnawowe, z pawlaczami w nawach bocznych. Warto zwrócić też uwagę na ambonę o cechach rokokowych, pochodzącą z przełomu XVIII i XIX wieku.

Wieża świątyni zakończona strzelistym ostrosłupem powstała w latach 1856-57. Istniejący tam zegar wymieniono jednak w latach 1983-84. Od 2000 roku kościół jest podświetlony po zmroku.

Ewangelicka świątynia jest największym obiektem sakralnym w Ustroniu. Sąsiaduje z nią budynek dawnej szkoły ewangelickiej z XIX wieku oraz piętrowa plebania z końca XVIII stulecia. W zbiorach bibliotecznych parafii znajduje się Biblia wydana w 1692 roku w Norymberdze.

awo

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.