«powrót

Ustroń: kościół św. Klemensa

W centrum miasta wznosi się późnobarokowy kościół pw. św. Klemensa z 1787 roku, zbudowany z kamienia i cegły. W XIX wieku świątynia została powiększona o transept i wieżę z kopulastym hełmem.

W rezultacie posiada ona nawę trójprzęsłową, a w niej i w transepcie sklepienia żaglaste o wydatnych gurtach – łukach przyporowych podtrzymujących i wzmacniających jej sklepienie.

Wewnątrz warto zwrócić uwagę na poźnobarokowy ołtarz z końca XVIII wieku z rzeźbami św. Piotra i Pawła, ambonę barokowo-klasycystyczną i chrzcielnicę oraz XIX-wieczny obraz patrona świątyni.

Natomiast przed kościołem stoją dwie XVIII-wieczne figury św. Jana Nepomucena i św. Józefa dłuta Wacława Donaya ze Skoczowa. Obok świątyni znajduje się parterowy budynek z XVIII wieku, będący pozostałością po sierocińcu przeznaczonym do wychowania w wierze katolickiej osieroconych dzieci protestanckich.

Na zewnątrz kościoła umieszczono też dwie tablice: jedna upamiętnia pontyfikat Jana Pawła II a druga osobę ks. Erwina Dudę, zamordowanego 3 lutego 1942 roku w obozie koncentracyjnym w Dachau.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.