«powrót

Warszawa: Konwent Swietego Ryszarda Pampuri

W latach PRL działalność ojców bonifratrów w Warszawie została znacznie ograniczona przez władze. Dopiero w 1984 r. pojawiła się możliwość podjęcia jej na nowo na szerszą skalę. Zakonnicy otrzymali wówczas zezwolenie na budowę wielofunkcyjnego domu opieki na przekazanej im przez miasto działce przy ulicy Sapieżyńskiej.

Budynek został oddany do użytku w 1991 r. W 1996 r. generał zakonu ojciec Pascual Piles zatwierdził kanonicznie nową wspólnotę, ustanawiając jej patronem św. Ryszarda Pampuri. Przy konwencie powstało wiele dzieł służących potrzebującym mieszkańcom stolicy: