«powrót

Zobacz: Kraków: kościół katedralny p. w. św. Wacława i św. Stanisława

Kraków: wikarówka katedry na Wawelu

Budynek zwano dawniej Domem kapitulnym po Koniecpolskim lub Domem wikariuszów zamkowych. Obecnie znajdują się tu mieszkania księży posługujących w katedrze i urząd parafii wawelskiej.

Pierwotnie własność królewska, w 1441 r. przekazana przez Władysława Warneńczyka Janowi z Koniecpola, kanclerzowi wielkiemu koronnemu, a następnie przez jego żonę podarowana Kapitule krakowskiej.

Budynek gruntownie przebudowano w 1522 r. W 2 połowie XVI w. został rozbudowany. Odnowiony i przebudowany w 1889 r. przez architekta Antoniego Siedeka.

Na piętrze wykusz z herbem Belina, z 1 połowy XVI w. Zachowała się część XVI-wiecznych kamiennych obramień okiennych.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.