«powrót

Zagórów: kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Świątynia parafialna wzniesiona w latach 1740-1760 z fundacji opata lądzkiego, Antoniego Mikołaja Łukomskiego. Styl późnobarokowy. Od strony zachodniej do budynku przylega czworoboczna, dwukondygnacyjna wieża zwieńczona hełmem. W wieży znajduje się kruchta, do której wejście ozdobione jest skromnym portalem. Jednonawowe wnętrze zamyka półkoliste prezbiterium. Po obu stronach nawy wieloboczne kaplice. W ołtarzu głównym XVII-wieczny obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem w rokokowej ramie. Cennym zabytkiem jest również rokokowa ambona.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.