«powrót

Zobacz: Gniezno: kościół franciszkanów

Gniezno: klasztor franciszkanów

Franciszkanie przybyli do Gniezna w 1259 r. Sprowadzili ich książę kalisko-gnieźnieński Bolesław Pobożny wraz ze swą błogosławioną małżonką Jolentą.

Barokowa budowla z XVII wieku z wirydarzem pośrodku. Obecny klasztor wzniesiono na gotyckich fundamentach.

Przy klasztorze znajduje się kościół .

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.