«powrót

Spotkania Małżeńskie

Spotkania Małżeńskie, popularnie zwane „Dialogami małżeńskimi”, to forma rekolekcji dla małżeństw. Program ułożony jest na podstawie najnowszej wiedzy z zakresu teologii oraz psychologii komunikacji.

Rekolekcje polegają na dwudniowej pracy małżonków nad pogłębieniem wzajemnego zrozumienia. Program obejmuje wprowadzenie w temat przez księdza lub inną parę małżeńską, natomiast rozmowy odbywają się wyłącznie między mężem i żoną.

Organizatorzy nie stawiają przed małżeństwami konkretnych wymagań formalnych. Są także oddzielne propozycje dla małżeństw w separacji oraz dla osób w powtórnych związkach cywilnych.

Wszystkie rekolekcje trwają od piątkowego popołudnia do niedzieli. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie. Aby rekolekcje były owocne konieczny jest udział obojga małżonków w całości programu. Nie może być jednak z nimi dzieci.

Inicjatorem pierwszego spotkania z cyklu Spotkań Małżeńskich w 1977 r. był Stanisław Boguszewski. Oparte ono było na jednym z programów ruchu Marriage Encounter z Kanady. Za założycieli ruchu uważani są Irena i Jerzy Grzybowscy, którzy otrzymany program modyfikowali oraz stworzyli własny, a obecnie są odpowiedzialni za całość prac Ruchu.

W całej Polsce istnieje 21 ośrodków prowadzących Spotkania Małżeńskie. Do każdego z nich przypisana jest para małżeńska oraz duszpasterz.

Spotkania Małżeńskie są międzynarodowym stowarzyszeniem wiernych zatwierdzonym dekretem Papieskiej Rady ds. Świeckich.

Więcej informacji o Ruchu znaleźć można na stronie internetowej www.spotkaniamalzenskie.pl .

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.