«powrót

salezjanki

Salezjanki zajmują się dziełem wychowania chrześcijańskiego, zgodnie z systemem prewencyjnym św. Jana Bosko . Cel ten realizują przez prowadzenie szkół, przedszkoli oraz pracę katechetyczną w szkołach publicznych, organizowanie zajęć pozaszkolnych, prowadzenie świetlic, oratoriów i grup zainteresowań.

Dla młodzieży zagubionej ze środowisk marginesu społecznego tworzone są Domy Otwartych Drzwi, a dla dzieci pozbawionych opieki rodziców – rodzinne domy dziecka.

Na terenie Polski funkcjonuje 49 placówek utrzymywanych przez 481 sióstr. Jedną z pierwszych inicjatyw po 1989 r. było otwarcie zespołu szkół zawodowych (z internatem) w Suwałkach, w skład którego weszły: zasadnicza szkoła odzieżowa oraz technikum zawodowe odzieżowe. Ośrodkami wychowawczymi, będącymi odpowiedzią zgromadzenia na potrzeby najbardziej upośledzonych społecznie i zaniedbanych moralnie, są istniejące od kilku lat rodzinne domy dziecka w Łodzi i Jastrzębiu. Salezjanki założył w 1872 r. św. Jan Bosko , w Polsce są od 1922 r. Na świecie jest 15 855 salezjanek, w tym ok. 450 Polek. Obecnie pracują w 83 krajach świata.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (FMA).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.