«powrót

Zobacz: Kalwaria Zebrzydowska: bazylika MB Anielskiej i klasztor bernardynów

Dróżki Kalwaryjskie

Powstały na polecenie właściciela tych ziem Mikołaja Zebrzydowskiego (1533-1620), marszałka wielkiego koronnego i wojewody krakowskiego. Od nich wzięło początek całe sanktuarium.U podnóża Góry Lanckorońskiej, na której się wznosił jego zamek, postanowił on założyć drogę krzyżową-ogród, w którym mógłby się oddawać modlitwie i pokucie.

Teren był rozległy, więc cała droga krzyżowa miała długość kilku kilometrów i miała przypominać ukształtowanie terenu Jerozolimy. Projektantem dróżek i całego założenia był sławny matematyk i profesor Akademii Krakowskiej Jan Brożek (1585-1652), zaś kaplice projektował złotnik niderlandzki Paweł Baudarth.

Najpierw na terenie dróżek wzniesiono krzyże, później stopniowo zaczęto na ich miejscu wznosić kaplice. Dziś całe założenie składa się z 42 kaplic i kościołów.

Najstarsza była kaplica, którą później przebudowano na Kościół Ukrzyżowania - zaczęto ją budować w 1600 r. Później przyszła kolej na dalsze budowle, m.in. kaplice Heroda, Piłata, Grób Pana Jezusa (wzorowany na Grobie w Jerozolimie), Wieczernik, Domek Matki Boskiej i in.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.