«powrót

Godzinki

Poranne nabożeństwo do NMP, ułożone na wzór godzin kanonicznych. Składa się z pieśni sławiących niepokalane poczęcie Maryi.

Stanowiły odpowiednik brewiarza, przeznaczony dla świeckich, zwłaszcza członków różnych bractw.

Dzisiaj Godzinki zaczynają się od słów: Zacznijcie wargi nasze chwalić Pannę Świętą. Przypisywane są jezuicie A. Rodriguezowi.

Polski przekład anonimowy pochodzi z ok. 1620.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.