«powrót

Zobacz: Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Dzięgielów: Tydzień Ewangelizacyjny

W Dzięgielowie, małej wiosce koło Cieszyna na południu Polski, zawsze w pierwszych dniach lipca odbywa się Tydzień Ewangelizacyjny (TE). Organizowany jest on przez Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego RP . By pomieścić kilka tysięcy uczestników, rozbijany jest największy w Polsce namiot ewangelizacyjny (mieści ponad dwa tysiące osób) oraz kilka mniejszych namiotów.

Te coroczne tygodniowe spotkania ewangelizacyjne mają już swoją długoletnią tradycję. W początkowym okresie odbywały się przez 8 lat na Górnym Śląsku, do roku 1958, kiedy rozpoczęto organizować je na terenie Diakonatu Ewangelickiego „Eben-Ezer” w Dzięgielowie.

W ciągu ponad pięćdziesięcioletniej historii TE bardzo się rozwinął i przeobraził z małego, około stuosobowego spotkania w kilkutysięczną konferencję ewangelizacyjną.

TE ma charakter otwarty i międzywyznaniowy, skierowany jest do szerokiej grupy odbiorców, w każdym wieku. W programie znajdują się m.in.: wykłady, seminaria, warsztaty tematyczne, ewangelizacje dla dorosłych i dzieci, koncerty i wieczornych grupach dyskusyjnych na kwaterach.

Jednak centralnym punktem programu są dopołudniowe wykłady biblijne i popołudniowe ewangelizacje. Tematyka, jaką porusza się na tygodniach, jest bardzo różnorodna, ich główną treścią jest Dobra Nowina czyli ewangelia o zbawieniu z łaski, przez wiarę w Jezusa Chrystusa, o  krzyżu Chrystusa i życiu wiecznym, jakie daje On tym, którzy zaufają Jego obietnicom.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.