«powrót

adoracja

(łacińskie adoratio - uwielbienie) słowa, gesty lub inne znaki rytualne traktowane jako wyraz czci.

Najczęściej różnorodna forma kultu Eucharystiikrzyża, okadzenie i ucałowanie księgi Pisma Świętego, okadzenie zgromadzenia liturgicznego i jego przewodniczącego.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.