«powrót

Agnus Dei

(łac. Baranek Boży)

  • ewangeliczny termin określający Jezusa Chrystusa. Pochodzi ze Starego Testamentu, w którym kilkakrotnie pojawia się motyw krwawej ofiary z baranka złożonej Bogu. Szczególnie istotna była ofiara złożona w przeddzień wyprowadzenia z Egiptu - Bóg nakazał, żeby każda żydowska rodzina zabiła zwierzę i spożyła jego mięso, a krwią posmarowała odrzwia domu, żeby uchronić się od kary zesłanej na Egipcjan. Na pamiątkę tego wydarzenia Żydzi obchodzą święto Paschy.

Baranek Boży na określenie Jezusa pojawia się w świadectwie św. Jana Chrzciciela: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata.

  • błagalny śpiew, trzykrotnie powtarzany (Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, łac.: Agnus Dei, qui tollit pecata mundi, miserere nobis) należący do stałych części mszy świętej, połączony z biciem się w piersi. Wprowadzony do kanonu przez papieża Sergiusza I (687-701). Odmawiany lub śpiewany także na zakończenie litanii.
  • © 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.