«powrót

akatyst

(scs akatist; z gr akatistos nie siedząc) w liturgii wschodniej modlitwa uwielbienia.

  • nabożeństwo złożone z pieśni i modlitw ku czci Chrystusa, NMP lub świętego, śpiewanych lub odmawianych na stojąco
  • hymn ku czci NMP śpiewany przez kapłana naprzemiennie z wiernymi w soboty Wielkiego Postu.

Inaczej: akafist.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.