«powrót

akolita

(gr akolithos towarzysz, sługa) mężczyzna pomagający kapłanowi w sprawowaniu Eucharystii. Na mocy urzędu akolitatu (drugiego po lektoracie niższego święcenia) może rozdzielać komunię św. oraz wystawiać Najświętszy Sakrament.

Od wczesnego średniowiecza niektóre funkcje akolitów, głównie dotyczące bezpośredniego kontaktu z Eucharystią zaczęli przejmować duchowni wyższych święceń, a inne - ludzie świeccy: zakrystianieministranci (przygotowanie ołtarza do mszy, podawanie wina i chleba). Stopniowo akoliat stał się stopniem do sakramentu kapłaństwa.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.