«powrót

alumn

(łac alumnus karmiony) wychowanek seminarium duchownego, przygotowujący się do kapłaństwa. Nazwa wprowadzona po Soborze Trydenckim (1545-1463), oznaczająca nakaz dla biskupów utrzymywania kandydatów do kapłaństwa w prowadzonych przez diecezje seminariach duchownych.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.