«powrót

ambona

Ambona to miejsce głoszenia Słowa Bożego. Pierwotnie katedra z której nauczał celebrans, umieszczona była w środku apsydy. W IV wieku pojawiła się ambona ustawiona przy kracie między prezbiterium, a nawą kościoła.

Od XV w. ambona zaczęła być umieszczana w środku kościoła. Najczęściej miała formę małego balkonu z daszkiem. Daszek ten miał znaczenie akustyczne. Rozmiary ówczesnych kościołów wymagały takiego usytuowania ambony, bu proklamowane Słowo mogło być słyszalne.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.