«powrót

anafora

(gr anaphora podniesienie) w liturgii Kościołów wschodnich wielka modlitwa eucharystyczna, odpowiednik rzymskiego kanonu mszalnego. Obejmuje modlitwy dziękczynne (prefacja), wspomnienia wydarzeń związanych z życiem,śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa (anamneza), modlitwy kapłana do Boga Ojca o zesłanie Ducha Świętego na dary ofiarne dla przeistoczenia (epikleza), kończąca się podniesieniem hostii, jej przełamaniem i komunią.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.