«powrót

Andrzejówka: cerkiew Zaśnięcia Bogarodzicy

Cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Bogarodzicy pochodzi z II. poł. XlX w., obecnie kościół rzymskokatolicki.

Cerkiew wzniesiona w typie zachodniołemkowskiego budownictwa cerkiewnego. Uskokowo łamany dach nad nawą i namiotowy nad prezbiterium, zwieńczone są wieżyczkami cebulastymi ze ślepymi latarniami. Izbicowa wieża o pochyłych ścianach zwieńczona jest cebulastym hełmem.

Wnętrze świątyni nakryte jest kopułami namiotowymi i ozdobione polichromią ornamentalną z XlX/XX w.

Do wyposażenia kościoła należą m.in.: ikonostas późnobarokowy z XVIII-XIX w. z cennymi ikonami Matki Boskiej i św. Mikołaja, ołtarz w tradycji baroku, obrazy i feretrony z obrazami z XVIII w. utrzymane w tradycji malarstwa ikonowego. W wieży zawieszony jest dzwon "Antoni" z 1691 r.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.