«powrót

anioł

(gr angelos, łac angelus - posłaniec) istota duchowa zajmująca miejsce między Bogiem a ludźmi.

Pismo Święte podaje trzy imiona archaniołów: Michał (Któż jak Bóg), Rafał (Bóg leczy) i Gabriel (Moc Boża).

Zgodnie z tradycją Kościoła katolickiego aniołowie dzielą się na dziewięć chórów, czyli grup w zależności od funkcji, jakie pełnią. Najbliżej Boga są serafini, cherubini i trony, dalej - panowania, moce i władze; a wreszcie księstwa, archaniołowie i aniołowie. Serafini zajmują się tym, co Bóg miłuje. Cherubini - tym, co Bóg wie. Trony - rozumieniem dzieł Boskich i przekazywaniem tego, co wiedzą serafini i cherubini. Panowania to udział w mocy Boga. Moce opiekują się tym, co zachodzi między istotą (w przypadku człowieka - jego duszą) a jej działaniami. Władze pomagają w wykorzystaniu tego, co wiedzą wyższe chóry.

Księstwa (inaczej zwierzchności) zajmują się kierowaniem i rządzeniem, archaniołowie sprawami społecznymi, a aniołowie - osobistymi.

Każdy człowiek ma własnego anioła stróża, swoich stróżów mają także narody, rodziny i inne wspólnoty.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.