«powrót

Anioł Pański

(Angelus Domini) modlitwa odmawiana na dźwięk dzwonu trzy razy dziennie (rano, w południe i wieczorem) dla uczczenia wcielenia Jezusa i macierzyństwa NMP. Składa się z trzech Zdrowaś Mario, poprzedzonych wersetami z Pisma Świętego opowiadającymi o Wcieleniu.

W czasie wielkanocnym zastępuje się tę modlitwę antyfoną Regina caeli laetare.

Modlitwę Anioł Pański wprowadzili franciszkanie. Zwyczaj rozpowszechnił się w XIV w. w całym zachodnim chrześcijaństwie, a gdy w 1453 r. upadł Konstantynopol, papież Kalikst III zarządził w całym Kościele codzienną modlitwę na dźwięk dzwonu w południe.

W Polsce istniał zwyczaj, że po wieczornym Anioł Pański uderzano 9 razy w dzwon na intencję dusz zmarłych. Miało to dotyczyć poległych pod Grunwaldem w 1410 r. lub w bitwie pod Warną w 1444 r.

W 1978 r. papież Jan Paweł II zapoczątkował uroczyste odmawianie modlitwy w niedzielne południe. Przy tej okazji wygłaszał przemówienie i pozdrawiał pielgrzymów. Zwyczaj kontynuuje Benedykt XVI.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.