«powrót

archidiakon

(gr arche - pierwszeństwo, diakonia - służba) przełożony diakonów przy katedrze biskupiej. Godność kościelna od poł. IV w.

Zajmował pierwsze miejsce wśród duchowieństwa diecezjalnego. Opiekował się księżmi w sprawach dyscyplinarnych, egzaminował niższy kler przed święceniami, wizytował wiejskie parafie i czuwał nad kultem liturgicznym.

Instytucja zanikła w wyniku reform Soboru Trydenckiego. Obecnie funkcje archidiakona przejął wikariusz generalny.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.