«powrót

archidiecezja

(gr arche - pierwszeństwo, diocesis - diecezja) jednostka terytorialna administracji kościelnej. Obecnie istnieją 3 typy: będąca ośrodkiem metropolii; tytularna (nadawana biskupom tytularnym ); rezydencjalna - niebędąca ośrodkiem metropolii, zależna bezpośrednio od Stolicy Apostolskiej (np. łódzka od 1992 r.)

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.