«powrót

arcybractwo

(archikonraternia) bractwo kościelne wyróżnione przez Stolicę Apostolską specjalnymi przywilejami i odpustami. Uprawniają one do zakładania bractw o tej samej nazwie i identycznych celach działania.

Instytucja arcybractwa powstała w XVI w. z potrzeby uporządkowania mnożących się wówczas bractw.

Mają charakter kultowo-ascetyczny (ku czci osób i tajemnic Boskich, ku czci świętych i NMP) i charytatywny (do pomocy pielgrzymom, chorym, matkom). W Polsce najbardziej znane było założone w 1584 r. przez Piotra Skargę Arcybractwo Miłosierdzia.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.